Polityka Prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.activeniuton.pl jest OPZ Active Niuton Donata Kaczmarczyk, z siedzibą w Krakowie os. Spółdzielcze 5a NIP 678-280-44-18 REGON 120324050, zwanym dalej Serwisem/Administratorem.

2. Podanie danych osobowych, za pośrednictwem formularza kontaktowego, jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowej realizacji niektórych usług. Mowa tu o potwierdzeniach, zmianach czy odwołaniach zajęć. W celu ich prawidłowej realizacji Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych kontaktowych. O ile nie zostało to inaczej zaznaczone, dane te nie będą wykorzystywane w inny sposób.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (imię, nr telefonu, mail)
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki przez witrynę, którą w danym momencie odwiedzasz. Pozwalają jej zapamiętać informacje na temat Twojej wizyty. Dzięki temu przy kolejnych odwiedzinach witryna jest łatwiejsza w obsłudze i lepiej dostosowana do Twoich preferencji. Do tych celów mogą być używane także inne technologie, między innymi unikalne identyfikatory pozwalające zidentyfikować przeglądarkę, aplikację, urządzenie, piksele lub pamięć lokalną. Pliki cookie i inne technologie wymienione na tej stronie mogą być używane także w celach statystycznych przez Google Analytics .

6. Administrator oświadcza że dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani nie będą udostępnione osobom trzecim.

7. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez OPZ Active Niuton. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Umieszczenie linków do tych stron na stronie Serwisu nie powoduje że zbierają one jakiekolwiek informacje o użytkowniku strony www.activeniuton.pl

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, a następnie zostaną usunięte, chyba ze zdecydujesz się korzystać z usług Active Niuton i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

9. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, jednakże serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi telefonicznej oraz dostawca usługi dystrybucji newslettera, mogą posiadać na swoich serwerach Twoje dane. Nie są one jednak w żaden sposób upoważnione do ich przetwarzania, wykorzystywania.

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia :a) prawo do informacji, b) prawo dostępu do danych osobowych, c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym” ,e) prawo do ograniczenia przetwarzania ,f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu, g) prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu, h) prawo do sprzeciwu, i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

11. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez activeniuton.pl narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Honorujemy KARTY Mulstisport, Medicover, FitProfit i PZU Sport

X