Regulamin treningów personalnych

Obowiązuje od 07.01.2023

KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ OBOWIĄZUJE TAKŻE   Regulamin O.P.Z. ACTIVE NIUTON – do zapoznania się na naszej stronie www,

1. Treningi personalne z wybranym trenerem należy umówić wcześniej telefonicznie (500 210 387)
2. Klient przed rozpoczęciem treningu, podpisuje regulamin funkcjonowania Centrum.
3. Klient obowiązkowo informuje trenera o swoich schorzeniach, przebytych chorobach, problemach zdrowotnych.
4. Podczas pierwszego spotkania, ustalany jest cel treningów oraz czas w jakim przypuszczalnie zostanie on zrealizowany.
5. Trening trwa 55 minut plus samodzielna rozgrzewka wedle zaleceń trenera.
6. Spóźnienie z winy klienta, nie zostanie wydłużone o czas spóźnienia.
7. Odwołanie treningu odbywającego się w godzinach 8:00-15:00 można dokonać do dnia wcześniejszego do godziny 21:00, natomiast spotkania w godzinach 15:00-22:00 do godziny 10:00 tego samego dnia.
8. Nieodwołane zajęcia w terminie, przepadają.
9. Karnet na treningi personalne ważny jest 1 miesiąc w przypadku 4 spotkań, 2 miesiące na 10 treningów.
10. Klient ma prawo do zmiany trzech terminów umówionych spotkań i przesunięcia ich w ustalone wcześniej z trenerem dni.
11. Cena usługi jest zgodna z obowiązującym cennikiem Centrum.
12. Zawieszenie karnetu powyżej 2 tygodni jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym ( kontakt@activeniuton.pl) oraz przesłaniu zaświadczenia od lekarza.

…………………………………………………
Data i podpis klienta

Honorujemy KARTY Mulstisport, Medicover, FitProfit i PZU Sport

X