Regulamin O.P.Z. ACTIVE NIUTON Kraków

Regulamin O.P.Z. ACTIVE NIUTON Kraków

 1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu klubu Active Niuton, ważnej karty multisport, vanity style, ok system lub opłaceniem wejściówki.
 2. Karty multisport, vanity style, ok system ważne są tyko z dowodem osobistym.
 3. Klientki są odpowiedzialne za kluczyk do szafki i jego zwrot na recepcję przed opuszczeniem terenu klubu.
 4. Zabrania się pozostawiania rzeczy treningowych i obuwia w szatni po skończonych ćwiczeniach.
 5. Karnet jest imienny i ważny 30 dni. Zajęcia, które nie zostaną wykorzystane przez okres ważności karnetu przepadają – bez możliwości zwrotu pieniędzy .
 6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Na terenie klubu mogą przebywać dzieci tylko na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych – w razie jakichkolwiek uszkodzeń ciała Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie zamienne. Na sprzęcie do ćwiczenia należy rozkładać ręcznik ze względów higienicznych.
 8. Po skończonych ćwiczeniach należy odnieść sprzęt na miejsce.
 9. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorki/a (opiekuna klubu) oraz dostosować się do regulaminu klubu. Trening może prowadzić wyłącznie trener zatrudniony w klubie Active Niuton. Trening personalny z trenerem nie zatrudnionym w kubie active niuton może być przeprowadzony po uzgodnieniu z właścielem klubu.
 10. Na zajęcia Fitness, Pilates obowiązują zapisy. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić 3 godzin wcześniej, inaczej zajęcia będą skreślone z karnetu, a nie potwierdzenie obecności na kolejnych zajęcia jest równoznaczne ze skreślenie z listy zajęć. Zajęcia odbywają się od 4 osób- przy mniejszej ilości chętnych zajęcia będą odwołane.
 11. W przypadku nieodwołania zajęć Fitness, Pilates ( punkt 10 ) dla osób posiadających karty multisport, vanity style,ok system oraz karnet miesięczny open fitness active niuton będzie naliczona opłata w wysokości 20 zł.
 12. Active Niuton” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia, nie stosowanie się do regulaminu Active Niuton lub zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 13. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie że nie ma przeciwskazań do ćwiczeń fizycznych.
 14. Problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłosić przez zajęciami opiekunowi klubu i instruktorowi.
 15. Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu.
 16. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w stanie złego samopoczucia.
 17. Zabrania się żucia gumy na sali treningowej.
 18. Osoby nie przestrzegające regulaminu siłowni zostaną usunięte z terenu klubu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 19. Udostępnienie karnetu innej osobie jest jednoznaczne z jego utratą.
 20. Zawieszenie karnetu możliwe jest powyżej 7 dni w okresie lipiec-sierpień lub w przypadku choroby (zaświadczenie lekarskie).
 21. Czas trwania zajęć Fitnes i Pilates wynosi 55 minut.
 22. Osoba, która wykupiła karnet lub jednorazowe wejście (dotyczy również Kart Benefit Systems, Fit Profit, System OK) oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała regulamin klubu.

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na korzystanie z usług O.P.Z. ACTIVE NIUTON. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a , że nawet przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uprawianie sportu stwarza ryzyko kontuzji. Świadomy/a tego decyduję się na udział w zajęciach w O.P.Z. ACTIVE NIUTON.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klubu Active Niuton do kontaktowania się ze mną w razie zmiany terminu ćwiczeń lub potwierdzenia mojej obecności , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

……………………………………………… ………………………………..

imię i nazwisko data i podpis

tel: …………………………………..

11 urodziny Active Niuton

19 maja odbędą się 11 urodziny klubu Active Niuton !!!

Zaczynamy o 9.00 od warsztatów dietetycznych, na których dowiecie się jak zdrowo stworzyć codzienne menu !!!
W tym dniu będziecie mogły uczestniczyć w zajechać Cros Active oraz aktywny stretching  a dla Waszych pociech o 11.00 odbędzie się zumba dla dzieci !!!

O godzinie 13:00 odbędzie się losowanie w którym będziecie mogły wygrać :
– voucher na konsultację dietetyczną
– trening personalny
– koszulki logowane Active Niuton
– bilety na godzinna jazdę na wrotkach w „Przewrotkach”
– voucher na dowolna stylizację paznokci

Na zakończenia programu przewidziany pyszny tort oraz szampan !
W dniu urodzin wszystkie zajęcia są bezpłatne !!!

Serdecznie zapraszamy !!!

Zdrowy kręgosłup

Zdrowy kręgosłup to ćwiczenia dla każdego bez względu na wiek i poziom aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia, brak ruchu powodują, że mięśnie tracą elastyczność i nie utrzymują kręgosłupa w prawidłowej pozycji. Program ćwiczeń opracowany jest tak aby wzmocnić mięśnie posturalne, poprawić ruchomość i stabilizację kręgosłupa oraz nauczyć prawidłowej postawy ciała. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmocnią mięśnie pośladków, brzucha i pleców. Zajęcia te mają charakter profilaktyczny jak i terapeutyczny. Ćwiczenia prowadzone są w Active Niuton od 2011 roku przez Donatę i Basię, Anię.

Treningi personalne w Active Niuton

Trening personalny to zajęcia indywidualne trener – klient. Pozwalają osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, niż w czasie zajęć grupowych. Podczas treningu instruktor dostosowuje poziom intensywności i obciążenia do poziomu ćwiczącego, biorąc pod uwagę jego wiek, kondycję, stan zdrowia i budowę ciała. Jeśli zależy Ci na zdrowiu i  szybkich efektach zapisz się do nas na treningi personalne prowadzone przez Donatę.

Close up of an attractive fit woman in blue singlet exercising in a gym with her personal trainer writing into exercise plan on clipboard

Trening dla kobiet w ciąży

Trening dla kobiet w ciąży w Nowej Hucie. Właściwa aktywność fizyczna w ciąży, przekłada się na dobre samopoczucie. Pozytywnie wpływa na rozwój dziecka oraz pozwala matce na szybszą regenerację po porodzie. Takie treningi wymagają odpowiedniej opieki w postaci doświadczonego trenera. Treningi dla kobiet w ciąży w Nowej Hucie prowadzone są w Active Niuton od 2013 r. .

Portrait of sporty females doing physical exercise with barbells in sport gym

Body Shape

Body Shape to innowacyjna forma treningów. Wpływa na rzeźbę całej sylwetki i lepsze samopoczucie. Na zajęciach wykorzystuje się hantle, kettle, stepy i gumy. Podstawowe ćwiczenia składają się z nieskomplikowanych technik, które są łatwo przyswajalne nawet dla osób, które są nowicjuszami w zakresie treningu siłowego i wytrzymałościowego. Treningi Body Shape w Nowej Hucie rozpoczęły się w Active Niuton w 2009 roku i odbywają się co każdą środę pod okiem Ani.

Gym woman doing crunches on a Pilates ball