O nas

ACTIVE NIUTON to pierwsza w Krakowie siłownia TYLKO dla kobiet.

Klub powstał 11 lat temu jednak jego historia sięga kilkanaście lat wcześniej. Siłownia dla kobiet powstała jako rozwinięcie ośrodka rekreacji siłowej „Niuton” (który istnieje w Krakowie od 1996).

Rabat : -10% na karnet na siłownie oraz trening personalny (promocje nie łącza się) oraz -15% na zajęcia fitness dla dorosłych i dzieci (promocje nie łączą się).

Strefa kobiet oferuje szeroki wybór ćwiczeń na profesjonalnych urządzeniach, treningi personalne, treningi funkcjonalne, strefę aerobową, a także treningi grupowe tj :

-fitness

– zajęcia dla kobiet w ciąży

-aktywna Mama

– Zumba

– zdrowy kręgosłup

– pilates

– rehapilates

– turbo spalanie

– roller

W Naszym klubie możesz przeprowadzić swój własny trening, lub pod okiem instruktora.

Ćwiczenia warto połączyć z właściwą dietą, a taką zapewni Wam Nasza dietetyk .

Active Niuton to miejsce dla każdej kobiety, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej.

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Klubu Active Niuton , minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Klubu Active Niuton niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu Active Niuton zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.activeniuton.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach siłowni wynosi 30 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 13.00 – 13.30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania.

12. Klienci posiadający karnety typu open nie mają obowiązku zostawiania blankietów w Recepcji podczas treningu. Wystarczy że okażą obsłudze blankiet lub jego zdjęcie. W tej sytuacji nie będzie wydawany klucz do szafki.

13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klubu Active Niuton do kontaktowania się ze mną w razie zmiany terminu ćwiczeń lub potwierdzenia mojej obecności , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

……………………………………………… ………………………………..

imię i nazwisko data i podpis

tel: …………………………………..